SCIPA: Servicii software semantice de Colaborare si Interoperabilitate pentru realizarea Proceselor Adaptive de business

Conform viziunii "Enterprise Interoperability Research Roadmap", definita in 2006 de un larg consortiu european si sustinuta de Comisia Europeana ca document de orientare a inovarii in afaceri, cat si a "i2010 Strategic framework - a Europe Information Society for growth and employment", intreprinderile isi cresc semnificativ productivitatea pe baza noilor tehnologii informatice dar sunt inca limitate de lipsa solutiilor consistente de interoperabilitate a proceselor si a metodelor flexibile de realizare a cooperarii.

Proiectul de fata a avut ca obiectiv principal studiul, proiectarea si realizarea unei solutii ICT integrate, generice si deschise care sa permita interoperabilitatea serviciilor software semantice oferite de intreprinderi, adaptabilitatea proceselor de afaceri in functie de descoperirea si compunerea a noi servicii, si un model de colaborare flexibil, capabil sa raspunda cerintelor de colaborare intr-un mediu de afaceri dinamic, in continua schimbare.

Rezutatele proiectului au fost diseminate in cadrul a numeroase manifestari stiintifice internationale de prestigiu, in cadrul colaborarii cu parteneri externi, si prin publicare in revsite de prestigiu. S-au publicat:

 • 1 articol in revista ISI 2010, 2 articole in reviste ISI in 2011, ambele cu factor de impact
 • 4 articole in reviste indexate in BDI
 • in 2011 s-au mai publicat: 6 articole IEEE Explore, 7 articole Proc. ISI, 2 articole DBPL
 • in 2010: 1 capitol carte, 2 articole proc ISI, 3 articole in Proc. conferinte internationale

S-au realizat 2 produse informatice.

 • Produs informatic SCIPA Agent platform. Produs informatic care reprezinta o platform bazata pe agenti software pentru implementarea serviciilor de business. Platforma porneste de la o arhitectura slab conectata care poate cuprinde diferite componenet si servicii. Printre componentele si serviciile platformei se pot mentiona: componenta de cooperare intre agenti bazata pe negociere, interactiune si invatare in timpul interactiune; sistemul RESPECT bazat pe incredere si reputatie pentru tranzactionare in medii de comert si servicii de business on-line, serviciul generic de negociere care permite licitatii de diferite tipuri, serviciile de compunere si descompunere semantica a serviciilor web informatice.
 • Produs informatic Translator BPEL in Event Calculus. Produs informatic care translateaza descrierea serviciilor Web din BPEL (Business Process Execution Language) si WSDL (Web Service Definition Language) in Event calculus, permitand astfel verificarea formala a serviciilor de business.

S-au elaborat 3 studii de interes national:

 • Studiul si evaluarea standardelor actuale in web semantic, agenti ofertanti de servicii si reprezentarea proceselor de business
 • Specificarea componentelor semantice ale prelucrarii proceselor de business
 • Platforma de agenti cognitivi pentru oferirea de servicii semantice

Aceste studii sunt utilizate de intreprinderi precum: Aquasoft (http://www.aquasoft.ro/) si Teamnet (http://www.teamnet.ro/) si de toate institutiile implicate in proiect.

S-a dezvoltat o retea de cercetare/parteneriat in domeniul agentilor inteligenti, care cuprinde:

 • Universitatea de Vest din Timisoara
 • Universitatea din Craiova
 • Academia de Studii Economice
 • IPA Craiova
 • Universitatea Stefan cel Mare din Suceava
 • Aquasoft (http://www.aquasoft.ro/)
 • Teamnet (http://www.teamnet.ro/)
 • Ecole Nationale des Mines de Saint Etienne - ISCOD

Un impact semnificativ a fost realizat prin dezvoltarea resurselor umane, cercetatori tineri implicati in proiect. Ei au fost formati prin implicarea directa in cercetarile proiectului. Dintre doctoranzii care au participat la implementare, 5 au sustinut public tezele de doctorat pana la finalul anului 2011.

Consideram solutia dezvoltata ca avnd un potential de valorificare economica cert, in psecial in urma discutiilor cu partenerii din retea, societatile comerciale Teamnet si Aquasoft.

mouseover