PROGRAMUL IDEI
PROIECT DE CERCETARE EXPLORATORIE tip PCE
FINANTAT DE CNCSIS

2009 - 2011

Proiect realizat de
Laboratorul de Inteligenta Artificiala si Sisteme Multi-Agent (AI-MAS)
Catedra de Calculatoare
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Proiectul se ocupa de societatile de agenti software ego-competenti cu auto-organizare care sunt capabili sa-si modifice comportarea ca raspuns la interactiunile cu alti agenti sau sisteme multi-agent si cu un mediu dinamic. Principalul scop al proiectului este acela de a intelege modul in care comportarea dorita a agentilor este invatata, influentata sau schimbata cat si modul in care aceasta comportare afecteaza alti agenti sau colectivitati de agenti.

Abordarea auto-organizarii pleaca de la agenti cognitivi si este centrata pe ego-competenta sistemului o abordare noua in care sistemul este capabil sa inteleaga propria stare evolutiva in procesul de rezolvare a problemei si care permite controlul, managementul, comunicarea si modificarea functionalitatii intr-o maniera autonoma si dinamica. O astfel de comportare autonoma este necesara pentru a permite agentilor atat realizarea obiectivelor individuale cat si coerenta colectivitatii la nivel global in conditiile existentei unui mediu operational in continua schimbare, impredictibil si in care resursele existente sunt intr-o permanenta stare de flux.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta un model formal, metode, tehnici, instrumente si o metodologie asociata pentru modelarea si simularea unor astfel de societati de agenti, capabili sa raspunda provocarilor impuse de realizarea sistemele software complexe, inclusiv sisteme ce contin artefacte diferite (dispozitive mobile, rfid) sau actori diferiti (agenti artificiali sau umani).

Modelul conceptual si arhitectural dezvoltat va fi testat in doua aplicatii pilot de demonstrare: un scenariu de inteligenta ambientala ce include dispozitive portabile si tag-uri rfid, si un scenariu de configurare automata a serviciilor web compuse pentru un lant de distributie (scm).

Pe parcursul realizarii proiectului se vor accumula si genera cunostinte fundamentale relevante care vor fi evaluate si diseminate atat in mediul de cercetare cat si in cel industrial.