Principalul obiectiv al Mobile@Old este de a dezvolta, prin intermediul unei combinaţii de diferite tehnologii o platformă ICT inteligentă şi adaptabilă, uşor acceptată de persoanele în vârstă, care le pot ajuta cu:

 • Activităţile curente (de exemplu, menaj)
 • Menţinerea condiţiei fizice şi cognitive

În scopul de a asigura un grad ridicat de accesibilitate al platformei, se va reduce la minimum utilizarea de hardware intruziv (se vor folosi senzori eTextiles), se va crea o platforma simplu de utilizat (setări zero), bazata pe dispozitive hardware comune (de exemplu, smartphone), în care vor fi dezvoltate tehnologii cu durată lungă de viaţă, care nu vor fi considerate depăşite într-un timp foarte scurt ca urmare a evoluţiilor înregistrate în comunitatea globală.

Îndeplinirea obiectivului principal al proiectului solicită punerea în aplicare a următoarelor obiective detaliate şi ridicarea barierelor științifice / tehnice:

 • În ceea ce priveşte utilizarea facilă şi acceptabilitatea:
  • Dezvoltarea unei abordări simplificate,prin ușurința de a folosi discret soluţii de cost scăzut în domeniul ICT. De exemplu, a minimiza utilizarea de hardware intruziv prin utilizarea senzorilor e-Textile;
  • Furnizarea de servicii adaptabile nevoilor și preferințelor individuale;
  • Efectuarea sondajelor la utilizatorii finali, în scopul de a obține informații cu privire la nevoile, caracteristicile și constrângerile.
 • În ceea ce priveşte beneficiile utilizatorilor finali:
  • Promovarea ‘’ îmbătrânirii frumoase ‘’ şi conceptele de prevenire, prin redefinirea modului de sprijinire a persoanelor în vârstă şi gestionarea serviciilor de sănătate utilizând tehnologii ICT cu cost scăzut:
   • prelungirea perioadei în care persoanele pot trăi în mediul lor preferat prin creșterea autonomiei și mobilității acestora;
   • introducerea monitorizării stării de sănătate în mod discret cu personalizarea recomandărilor în ceea ce priveşte starea de sănătate şi a stilul de viaţă, promovând astfel un stil de viață mai bun și mai sănătos pentru persoanele cu risc;
   • introducerea unui program interactiv de adaptare și supraveghere a exercițiilor fizice prin intermediul jocurilor folosind agenţi inteligenţi;
  • oferirea unei abordări inovatoare, un cost eficient, care se bazează pe tehnologiile deja deținute de persoanele în vârstă (de exemplu, telefoane mobile).
 • În termenii realizărilor ştiinţifice:
  • Proiectarea, execuția și întreținerea unui server securizat, în care sa se centralizeze datele de la utilizatori, colectate în scopul de a extrage, prin intermediul analizei statistice, modele de activitate specifice;
  • Îmbunătățirea experienței interacțiunii om-calculator prin integrarea dispozitivelor de interfață cu utilizatorul ȋn mod natural (senzor Kinect), luând în considerare capacitățile persoanelor vârstnice, impactul de vârstă și percepțiile cognitive;
  • Crearea de noi algoritmi care permit fuziunea de cunoștințe, în scopul de a efectua recomandări pentru activități fizice adaptate la specificul fiecărui utilizator;
  • Dezvoltarea de noi algoritmi de procesare a imaginilor în scopul obținerii de informații necesare detectării mișcării și a altor informații de stare;
  • Dezvoltarea unui program interactiv, adaptabil de supraveghere a exercițiilor fizice prin utilizarea de agenți inteligenți.