Serban Radu

 

Present Professional Activity:

Lecturer at the Computer Science Departament from "Politehnica" University of Bucharest.

*     I’m teaching “Data Structures”, "Artificial Intelligence", and “Multi-Agent Systems” at the Computer Science Departament from "Politehnica" University of Bucharest.

*     I’m teaching "Artificial Intelligence" and "Programming Languages" at the Faculty of Engineering in Foreign Languages from "Politehnica" University of Bucharest.

*     I’m member of the research group Artificial Intelligence and Multi-Agent Systems. The head of the laboratory is Prof. Adina Magda Florea.

*     I obtained the PhD degree in Computer Science and Information Technology. The thesis title was An Adaptive Negotiation Multi-Agent System for e-Commerce Applications. My supervisor was Prof. Adina Magda Florea.

*     I passed 4 exams during the PhD study programme. The disciplines were: Natural Language Processing, Adaptive Multi-Agent Systems, Constrained Based Systems, Semantic Web.

 

Studies:

     -    Engineer Diploma in "Electrical Engineering and Computer Science" from the Faculty of Engineering in Foreign Languages, "Politehnica" University of Bucharest - June 2000.

     -    DEA (Advanced Studies Diploma) in "Theoretical Computer Science" from the University of Orleans, France - September 2001.

     -    PhD Diploma in Computer Science and Information Technology from "Politehnica" University of Bucharest - December 2013.

 

Graduated Courses:

 

          "CCNA - Cisco Certified Network Associate", organized by the Cisco Networking Academy Program, 2003-2006

 

          "System Engineer", organised by the Computer Science Research Institute Bucharest, March-June 2000

 

          "The Methodology of Computer Science Teaching", organised by the "Politehnica" University of Bucharest, 1996-1999

 

          "American Business English", organised by the Foreign Language Department of the "Politehnica" University of Bucharest, 1995-1996

 

 

 

Research Contracts:

 

[1] ERRIC : Empowering Romanian Research on Intelligent Information Technologies, FP7-REGPOT-2010-1, Nr. 264207, 2010-2014

[2] I-TRACE :  Interactive Tracing and Graphical Annotation in Pen-based e-Learning, EU Minerva Grant, 2005-2007

[3] CEC-WYS : Central European Centre for Women and Youth in Science, EU FP6 grant, 2005-2007

[4] CASIA : Sprijin pentru o carieră de succes în domeniul inteligență artificială, POSDRU ID 81772, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. Tranziția de la școală la viața activă, 2011-2013

[5] AGATE : Societăți de agenți cognitivi ego-competenți cu auto-organizare pentru modelarea și dezvoltarea sistemelor complexe, Grant CNCSIS Idei, ID 1315, 2009-2011

[6] SCIPA : Servicii software semantice de colaborare și interoperabilitate, PNCDI, Parteneriate 2008, CNMP, 2009-2011

[7] Intelligent A-ROADS : Un sistem multi-agent pentru noua generație de medii de control al traficului rutier, Grant CNCSIS, 2007-2008

[8] Sistem multi-agent cu agenți cognitivi autonomi adaptabili la context, Grant CNCSIS nr. 1400, 2004-2006

 

Publications:

 

[1] Șerban Radu, Adina Magda Florea, Bargain Strategies for Agent Automated Negotiation in an e-Business Environment, Scalable Computing: Practice and Experience Journal, vol. 15, 2, 47-55, 2014, 121-129, ISSN 1895-1767, DOI 10.12694/scpe.v15i2.978

[2] Mihai Trăscău, Teodor Tărtăreanu, Marius Benea, Șerban Radu, Emergence of Norms in Multi-Agent Societies; An Ultimatum Game Case Study, Proceedings of the 5-th International Conference on Computational Collective Intelligence, Technologies and Applications, Craiova, România, 11-13 septembrie 2013, Recent Developments in Computational Collective Intelligence, Studies in Computational Intelligence, vol. 513, 37-46, 2014, Print ISBN 978-3-319-01786-0, Online ISBN 978-3-319-01787-7, DOI 10.1007/978-3-319-01787-7_4

[3] Șerban Radu, An Automated Negotiation System with Autonomous Agents, Buletinul Științific al Universității Politehnica din București, Seria C: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, acceptată spre publicare, 2014

[4] Șerban Radu, Eugenia Kalisz, Adina Magda Florea, Automatic Negotiation with Profiles and Clustering of Agents, International Journal of Intelligence Science, vol. 3, 2, 69-76, 2013, Print ISSN 2163-0283, Online ISSN 2163-0356, DOI 10.4236/ijis.2013.32008

[5] Șerban Radu, Eugenia Kalisz, Adina Magda Florea, A Model of Automated Negotiation based on Agents Profiles, Scalable Computing: Practice and Experience Journal, vol. 14, 1, 47-55, 2013, ISSN 1895-1767, DOI 10.12694/scpe.v14i1.826

[6] Șerban Radu, Valentin Lungu, An Adaptive Multi-Agent Model for Automated Negotiation, Proceedings of the 19-th International Conference on Control Systems and Computer Science, București, România, 29-31 mai 2013, vol. 1, 167-174, 2013, Print ISBN 978-1-4673-6140-8, Online ISBN 978-0-7695-4980-4, INSPEC Accesion Number 13683256, DOI 10.1109/CSCS.2013.76, WOS 000328493800025

[7] Valentin Lungu, Andra Bălțoiu, Șerban Radu, Using Emotion as Motivation in the Newtonian Emotion System, Proceedings of the 7-th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, Praga, Cehia, 4-6 septembrie 2013, Studies in Computational Intelligence, vol. 511, 355-365, 2013, Print ISSN 1860-949X, Online ISSN 1860-9503, Print ISBN 978-3-319-01570-5, Online ISBN 978-3-319-01571-2, DOI 10.1007/978-3-319-01571-2

[8] Cătălin Tudose, Carmen Odubășteanu, Șerban Radu, Java Reflection Performance Analysis Using Different Java Development, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 187, 439-452, 2013, Print ISBN 978-3-642-32547-2, Online ISBN 978-3-642-32548-9, DOI 10.1007/978-3-642-32548-9_31

[9] Șerban Radu, An Automated Negotiation Model based on Different Strategies in an Adaptive Multi-Agent System, Poster Abstracts of the 9-th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems, Fiuggi, Italia, 14-20 iulie 2013, 209-212, 2013, ISBN 978-90-382-2190-8

[10] Luca Dan Șerbănați, Șerban Radu, Paradigm Shifts in Health Informatics, Proceedings of the 6-th International Conference on Health Informatics, Barcelona, Spania, 11-14 februarie 2013, 256-262, 2013, ISBN 978-989-8565-37-2

[11] Șerban Radu, Adina Magda Florea, An Adaptive Multi-Agent System for e-Commerce, Poster Abstracts of the 8-th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems, Fiuggi, Italia, 8-14 iulie 2012, 297-300, 2012, ISBN 978-90-382-1987-5

[12] Șerban Radu, Cătălin Tudose, Carmen Odubășteanu, Java Reflection Performance Analysis Using Different JDKs, Proceedings of the 18-th International Conference on Control Systems and Computer Science, București, România, 24-27 mai 2011, vol. 1, 302-307, 2011, ISSN 2066-4451

[13] Adina Magda Florea, Șerban Radu, Enhancing Pen-based Experiences with the Use of Concept Maps, Proceedings of the 1-st International Workshop on Pen-Based Learning Technologies, Catania, Italia, 24-25 mai 2007, IEEE Computer Society Conference Publishing Service CPS, 17-22, 2007, Print ISBN 978-0-7695-2942-4, INSPEC Accesion Number 9912157, DOI 10.1109/PLT.2007.10

[14] Adina Magda Florea, Șerban Radu, Andrei-Horia Mogoș, Tehnici de programare Prolog pentru inteligență artificială, Editura Printech, 2007, ISBN 978-973-718-898-4

[15] Liviu Georgescu, George Dragomir, Mihail Cocoșilă, Șerban Radu, Numerical Method for Automobile Speed Determination, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, 41, 2005

 

Unpublished presentations:

 

[1] Șerban Radu, Adina Magda Florea, A System for Automated Negotiation using Cognitive Agents with Distinct Strategies, The 15-th International Symposium on Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing, Timișoara, România, 23-26 septembrie 2013

[2] Șerban Radu, Eugenia Kalisz, Adina Magda Florea, Agents Negotiation Profiles for Automatic Transactions in Open Environments, The 14-th International Symposium on Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing, Timișoara, România, 26-29 septembrie 2012

[3] Tudor Benea, Andrei Tărtăreanu, Mihai Trăscău, Șerban Radu, Norm Emergence in Multi-Agent Systems Based on Social Interactions, The 12-th International Symposium on Symbolic and Numerical Algorithms for Scientific Computing, Timișoara, România, 23-26 septembrie 2010

[4] Daniel Porumbel, Adina Magda Florea, Șerban Radu, Applications of Intelligent Agent Technology on Grid Development, Workshop MEDIOGRID, Cluj-Napoca, România, 8-9 decembrie 2005