ROBIN SOCIAL

Roboți Sociali Cognitivi pentru o Societate Digitală a Viitorului, Centrată pe Utilizator

DESPRE PROIECTUL ROBIN SOCIAL

În ultimii ani roboții autonomi au început să devină o prezență activă în viața de zi cu zi, în forme diverse. Roboții asistivi care oferă ajutor și suport persoanelor cu nevoi speciale, răspund la o necesitate din ce în ce mai crescută în contextul unei societăți care dorește și promovează o viață mai. Roboții sociali, capabili să interacționeze cu clienții în magazine sunt din ce în ce mai apreciați de companii, oferind clienților o experiență interesantă și personalizată.

Provocările de bază care stau în fața realizării unor astfel de roboți din punct de vedere al software existent sunt legate de: capacitatea de orientare și navigare în medii necunoscute, dinamice și/sau populate intens, capacitatea de identificare a persoanei cu care interacționează (vedere artificială, identificarea vorbitorului, etc.)  în condițiile existenței unui grup de persoane și a zgomotului ambiental, interacțiunea în limbaj natural cu utilizatorii și persoanele cu nevoi speciale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul proiectului ROBIN-Social:

Este realizarea unei soluții integrate și ușor configurabile pentru personalizarea roboților asistivi (pt. persoane cu nevoi speciale) și sociali (pt. clienți), soluție bazată pe tehnici avansate de inteligență artificială care pot oferi roboților un caracter cognitiv și autonom. Prin utilizarea unor algoritmi robuști de învățare automată, vedere computerizată și prelucrare a limbajului natural, inclusiv cel vorbit, cât și prin combinarea algoritmilor de pe robot (de ex. SLAM, recunoaștere persoană) cu date provenite de la dispozitive IoT, dar și prin utilizarea unor soluții de tip Cloud-Robotics, proiectul are ca obiectiv depășirea limitărilor existente în roboții comerciali (umanoizi sau semi-umanoizi) și personalizarea acestora pentru aplicații specifice. Proiectul include și soluții bazate pe roboți mobili de teleprezență (semnificativ mai ieftini decât roboții cu caracteristici umanoide) dar care la ora actuală nu au un caracter autonom.

Obiectivele specifice ale proiectului ROBIN-Social:

 • Realizarea unei platforme de dezvoltare a aplicațiilor robotice pentru diferite modele de roboți umanoizi sau de tip teleprezență, de ex. asistarea persoanelor în vârstă sau cu afecțiuni la domiciliu, asistența clienților, și care să permită integrarea dispozitivelor IoT pentru creșterea acurateței de operare și utilizarea resurselor din Cloud pentru calcule intensive.
 • Dezvoltarea unor algoritmi performanți de SLAM, 3D-mapping și data fusion cu datele de la senzori care să permită autonomie pe termen lung într-un mediu dinamic (oameni și obiecte în mișcare).
 • Dezvoltarea unor algoritmi de planificare a mișcărilor robotului, inclusiv capacitatea de a apuca obiecte.
 • Utilizarea și adaptarea algoritmilor de vedere computațională dezvoltați în proiectul ROBIN-Car pentru detecția și recunoașterea persoanelor.
 • Utilizarea și adaptarea sistemului de dialog în limba română din ROBIN-Dialog pentru interacțiunea cu roboții în limbaj natural.
 • Realizarea unui produs de tip teleprezență asistivă autonomă, cu un hardware comercial.
 • Realizarea unui produs de tip robot asistiv pentru persoane cu nevoi speciale, cu un robot comercial.
 • Realizarea unui produs de tip robot social de interacțiune cu clienții într-un supermarket, cu un robot comercial.

Originalitate și inovare:

Realizarea capacităților de navigare în medii dinamice, interacțiune în limbaj natural vorbit (dialog) cu roboții, detectarea utilizatorilor, și a activităților, adaptarea soluțiilor de NLP și vedere artificială din P2 și P3 la roboți (sarcină departe de a fi trivială), și integrarea serviciilor robotice cu senzori ambientali (IoT). Obținem astfel o soluție inovativă și robustă care are șanse reale să depășească limitările existente în prezent. Alt aspect original al cercetării propuse este utilizarea modelului Cloud-Robotics pentru a permite roboților să acceseze comportamente și abilități în Cloud.

ETAPELE PROIECTULUI

L1

Specificațiile funcționale și arhitecturale ale platformei robotice

L2

Descriere use-case-uri

L3

Descriere algoritmi și a performanțelor atinse

2 module Software funcționale

SLAM+3D-mapping+mișcare robot | detecția și recunoașterea persoanelor),

Workshop 1

L1

Descrierea soluției de asistență robotică cognitivă, Tehnologie nouă interacțiune robotică asistivă

L2

Descrierea interfeței în limbaj natural

1 Modul software funcțional

Interacțiune în limbaj natural

L3

Descrierea solutiei si test cases, Sistem software interactiune robotica sociala

Sistem software

Interacțiune robotica socială

Workshop 2

L1

Descrierea serviciilor robotice

L2

Descrierea produsului software robotic asistiv personalizat

L3

Descrierea platformei

Activitatea 3.4

Diseminare (UPB)

Tehnologie nouă

Platforma robotică

L1

Serviciu robotic introdus în ERRIS

Workshop 3

Cerere brevet/licenta software

PARTENERI

ECHIPA

UPB
 • Adina Magda Florea – Director proiect
 • Ciprian Dobre – Responsabil partener proiect component
 • Mihai Dascălu – Responsabil partener proiect component
 • Irina Georgiana Mocanu – Responsabil IC proiect component
 • Florin Pop – Responsabil IC proiect component
 • Andrei Olaru – Responsabil IC proiect component
 • Alexandru Sorici – Responsabil IC proiect component
 • Ștefan Trăușan-Matu – Membru-Cercetator
 • Iuliu Vasilescu – Membru-Cercetator
 • Traian Rebedea – Membru-Cercetator
 • Mihai Trăscău – Membru-Doctorand
 • Dan Novischi – Membru-Cercetator
 • Serban Radu – Membru-Doctorand
 • Ciprian Octavian Truica – Membru-Doctorand
 • Claudiu Zaleschi – Membru-Cercetator
 • Radu-Ioan Ciobanu – Membru-Cercetator
 • Cristian Chilipirea – Membru-Cercetator
 • George Iordache – Membru-Doctorand
 • Cătălin Negru – Membru-Cercetator
 • Constantin-Alexandru Tudorică – Membru-Doctorand
 • Andrei Cristian Nica – Membru-Doctorand
 • David Traian Iancu – Membru-Doctorand (nou)
 • Laurentiu-Marian Neagu – Membru-Doctorand (nou)
 • Alexandru Florin Gavril – Membru-Doctorand (nou)
 • Imad Alex Awada – Membru-Doctorand (nou)
 • Liviu Adrian Hartan – Membru-Doctorand (nou)
ICIA
 • Ioan-Dan Tufiș – Responsabil partener proiect complex
 • Ion Radu – Responsabil partener proiect component
 • Daniel Ștefan Dumitrescu – Responsabil partener proiect component
 • Verginica Mititelu Barbu – Membru-Cercetator
 • Elena Irimia – Membru-Cercetator
 • Maria Carp – Membru-Doctorand
 • Eric Curea – Membru-Doctorand
 • George Cioroiu – Membru-Cercetator (nou)
 • Valentin Gabriel Badea – Membru-Doctorand (nou)
IMAR
 • Marius Leordeanu – Responsabil partener proiect complex
 • Simion Vlad Bogolin – Membru-Doctorand
 • Ioana Croitoru – Membru-Doctorand
 • Emanuella Haller – Membru-Doctorand
 • Iulia Paraicu – Membru-Cercetator (nou)
 • Victor-Eduard Robu – Membru-Cercetator (nou)

DISEMINARE

EVENIMENTE

Proiectul ROBIN a fost prezentat în cadrul diferitelor evenimente organizate la UPB:

 • Vizita domnului Profesor Oussama Khatib, directorul Stanford Robotic Lab, la laboratorul AIMAS (19 Martie 2018).
 • Întâlnirea 65 a grupului Bologna Follow-up Group (3-5 Aprilie 2019).
 • Vizitele organizate în cadrul evenimentului POLIFEST 2019 (12-13 Aprilie 2019).
 • Vizita domnului Profesor Olivier Stasse la laboratorul AIMAS (27-29 Mai 2019).
 • Diferitelor evenimente organizate la UPB cu ocazia Președinției române a Consiliul Uniunii Europene (1 Ianuarie – 30 Iunie 2019) cum ar fi vizita domnilor și doamnelor rectorii Europeni la UPB (7 Mai 2019) și vizita delegației atașaților pe economie și industrie din cele 27 de tari europene la UPB (6 Mai 2019).
 • Nuits des Idées (30 Ianuarie 2020).
 • Școala de vara EEML2019 (1-6 Iulie 2019).
 • Vizitele liceenilor în centrul de cercetare PRECIS (22 Octombrie 2019 și 17 Decembrie 2019).
 • Vizita membrilor proiectului ERMAT la laboratorul AIMAS (10 Decembrie 2019).
 • Vizita domnului William D. Magwood IV, directorul general al Agenției pentru Energie Nucleară (NEA) la laboratorul AIMAS (20 februarie 2020).
 • Întâlniri cu reprezentanți ai companiilor CITST, Prime Motors, Terrasigna, Beia Consult International și All Business Management pentru discutarea potențialului de valorificare a rezultatelor de cercetare obținute în proiect.

 

În plus diferite rezultate din proiectului ROBIN au fost prezentate în cadrul:

 • Simpozionul SYNASC 2019 (21st International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing) în lucrarea invitată: “Human-robot interaction” (4-7 Septembrie 2019).
 • Sesiunii speciale “HiPerGRID: Special Session on High Performance Grid Middleware”, organizată în conjuncție cu conferința ICCP2019 (15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing), Cluj-Napoca (5+7 Septembrie 2019).
 • Conferinței ECAI-2020 (12th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence) în lucrarea invitată: “Social and Assistive Robots Interacting with Humans” (25-27 Iunie 2020).
 • Cadrul asociațiilor naționale și internaționale: euRobotics în care UPB și UTCN sunt membrii, ARIA în care UPB, ICIA și UTCN sunt membrii.

 

Proiectul Robin a fost promovat prin realizarea de materiale de promovare în format digital dar și în mediu online prin prin platforma youtube și prin rețelele sociale Facebook și Twitter (@ProiectulRobin).

WORKSHOP-URI

Workshop-ul ROBIN 1

30 Martie 2018 | UPB

Workshop-ul ROBIN 2

5 Aprilie 2019 | UPB

Workshop-ul RoboEdge

28-30 Mai 2019 | UPB

Workshop-ul a fost organizat în conjuncție cu conferința CSCS22.

Workshop-ul Data Driven Robotic Intelligent System

6 Septembrie 2019 | Cluj-Napoca

Workshop-ul a fost organizat în conjuncție cu conferința ICCP2019.

PUBLICAȚII

În cadrul proiectului ROBIN complex au fost publicate 96 de articole/publicații științifice care s-au împărțit în:

 • 29 de articole publicate în reviste indexate ISI,
 • 3 de articole publicate în reviste indexate BDI,
 • 63 de articole publicate în conferințe naționale și internaționale,
 • 1 carte și 1 capitol de carte.

Articole publicate în reviste indexate ISI

 • Varga Mihai et al., Deadline scheduling algorithm for sustainable computing in Hadoop environment, Computers and Security, 2018.
 • Esposito Christian et al., Event-based sensor data exchange and fusion in the Internet of Things environments, JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING, 2018.
 • Oncioiu Raluca et al., Energy-efficient Virtual Machine Replication in Fault Toler-ant Datacenters, SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY, 2018.
 • Pauna Adrian et al., On the rewards of Self Adaptive IoT Honeypots, ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS, 2018.
 • Stan Roxana Gabriela et al., Cloudwave: Content gathering network with flying clouds, Future Generation Computer Systems, 2019.
 • Șușnea Ioan et al., Unobtrusive Monitoring the Daily Activity Routine of Elderly People Living Alone, with Low-Cost Binary Sensors, SENSORS, 2019.
 • Ion-Dorinel Filip et al., Data Capsule: Representation of Heterogeneous Data in Cloud-Edge Computing, IEEE Access, 2019.
 • Tudor Cioara et al., Exploiting data centres energy flexibility in smart cities: Business scenarios, INFORMATION SCIENCES, 2019.
 • Bogdan Mocanu et al., Data fusion technique in SPIDER Peer-to-Peer networks in smart cities for security enhancements, INFORMATION SCIENCES, 2019.
 • Dan Popa et al., Deep learning model for home automation and energy reduction in a smart home environment platform, Neural Computing and Applications, 2019.
 • Radu Constantinescu et al., A new version of KSOR method with lower number of iterations and lower spectral radius, SOFT COMPUTING, 2019.
 • Croitoru Ioana et al., Unsupervised Learning for Foreground Object Segmentation, International Journal of Computer Vision, 2019.
 • Balan Oana et al., Fear Level Classification Based on Emotional Dimensions and Machine Learning Techniques, Sensors, 2019.
 • Trăscău Mihai et al., Spatio-Temporal Features in Action Recognition Using 3D Skeletal Joints, Sensors, 2019.
 • Hîrţan Liviu-Adrian et al., Blockchain-based reputation for intelligent transportation systems, Sensors, 2020.
 • Catargiu George et al., Connected Bike-smart IoT-based Cycling Training Solution, MDPI Sensors, 2020.
 • Cocîrlea Dragoş et al., Blockchain in Intelligent Transportation Systems, Electronics, 2020.
 • Ghita Alexandra Stefania et al., The AMIRO Social Robotics Framework: Deployment and Evaluation on the Pepper Robot, Sensors, 2020.
 • Leordeanu Marius et al., Driven by Vision: Learning Navigation by Visual Localization and Trajectory Prediction , Sensors, 2020.
 • Stoica Anda et al., Intent Detection and Slot Filling with Capsule Net Architectures for a Romanian Home Assistant, Sensors, 2021.
 • Nan Mihai et al., Comparison between Recurrent Networks and Temporal Convolutional Networks Approaches for Skeleton-based Action Recognition, Sensors, 2021.
 • Ion Radu et al., A Dialog Manager for Micro-Worlds, Studies in Informatics and Control, 2020, in print.
 • Avram Andrei-Marius et al., Towards a Romanian end-to-end automatic speech recognition based on deepspeech2, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, 2020, in print.
 • Karoly Lengyel et al., Seismic Model Parameter Optimization for Building Structures, MDPI Sensors, 2020.
 • H. Dulf Eva et al., An Efficient Design and Implementation of a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle Using Quaternion-Based Estimator, MDPI Mathematics, 2020, in print.
 • Susnea Ioan et al., Agent-based Modeling and Simulation in the Research of Environmental Sustainability. A Bibliography, Sustainability, 2020, in evaluare.
 • Haller Emanuela et al., Spacetime Graph Optimization for Video Object Segmentation, Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, in evaluare.
 • Robu Victor et al., Accurate and Robust 3D Scene Reconstruction with a Handheld Device by Multi-Frame Consensus, Sensors, 2020, in evaluare.
 • Haller Emanuela et al., Iterative Knowledge Exchange Between Deep Learning and Space-Time Spectral Clustering for Unsupervised Segmentation in Videos, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, in evaluare.

Articole publicate în reviste indexate BDI

 • Stan Ovidiu Petru et al., Design and Implement a 6DOF Anthropomorphic Robotic Structure, International Journal of Modeling and Optimization, 2019.
 • Stan Ovidiu Petru et al., Remotely Operated Robot with Live Camera Feed, International Journal of Modeling and Optimization, 2019.
 • Bucur Vlad et al., An analysis of the implementation of Kafka in high-frequency electronic trading environments, International Journal of Modeling and Optimization, 2020.

Articole publicate în conferințe naționale și internaționale

 • A Bird’s-eye View of Language Processing Projects at Romanian Academy, Language Resources and Evaluation, 2018.
 • Extracting Actions from Romanian Instructions for IoT Devices, Linguistic Resources and Tools for Processing Romanian Language, 2018.
 • Learning a Robust Society of Tracking Parts using Co-occurrence Constraints, European Conference on Computer Vision (A), 2018.
 • Intelligent Autonomous Driving, System Theory, Control and Computing, 2018.
 • Remotely Operated Robot with Live Camera Feed, International Conference on Cyber Systems on the fields of Aerospace, Robotics Manufacturing Systems Mechanical Engineering, Neurorehabilitation, Power Energy and Technology of Materials, 2018.
 • NETIoT: A Versatile IoT Platform Integrating Sensors and Applications, Global Internet of Things Summit (GIoTS), 2018.
 • SafeUAV: Learning to estimate depth and safe landing areas for UAVs from synthetic data, European Conference on Computer Vision, 2018.
 • Device to Device Collaboration for Mobile Clouds in Drop Computing, IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2019.
 • Decentralized Storage System for Edge Computing, 18th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC), 2019.
 • Activity Recognition for Ambient Assisted Living Using Off-the-shelf Motion Sensing Input Devices, 2019 Global IoT Summit (GIoTS), 2019.
 • Distributed Systems Education: from Traditional Models to New Paths of Learning, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Hardware and Software Architecture for Accelerating Hash Functions Based on SoC, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Faster and Scalable Parallel Processing Solution to Remove Visual Obstacles from Satellite Imagery, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Asymptotic Load Balancing Algorithm for Many Task Scheduling, International Conference on Ad-Hoc Networks and Wireless, 2019.
 • Automated Scoring of Self-explanations Using Recurrent Neural Networks, European Conference on Technology Enhanced Learning, 2019.
 • Towards a Deep Speech Model for Romanian Language, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Image Style Transfer using Text Descriptions, RoCHI – International Conference on Human-Computer Interaction, 2019.
 • Towards Enabling Internet-Scale Context-as-a-Service: A Position Paper, The 2019 World Wide Web Conference (WWW’19), 2019.
 • Towards Enabling Context-as-a-Service for Social Assistive Robotics, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Collecting and processing a self-driving dataset in the UPB campus, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • End-to-end models for self-driving cars on UPB campus roads, IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2019.
 • A Flexible and Lightweight Agent Deployment Architecture, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Human Action Recognition for Social Robots, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Towards a Modular Framework for Human-Robot Interaction and Collaboration, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Integrated System for Efficiently Managing IoT Data from Robots, 18th RoEduNet Conference: Networking in Education and Research, 2019.
 • Universal automotive motor test bench controller, IEEE ART 2019 – 4th Automotive Reliability and Test Workshop, 2020.
 • Data Loss Prevention and Data Protection in Cloud Environments based on Authentication Tokens, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Control a 6DOF Anthropomorphic Robotic Structure with Computer Vision as MEMS Input, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2018.
 • An analysis of the implementation of Kafka in high-frequency electronic trading environments, International Conference on the Artificial Intelligence in the fields of Aerospace, Robotics, Manufacturing Systems, Biomechanics, Neurorehabilitation, Mechanical Engineering, Power Energy and Technology of Materials (ICMERA), 2019.
 • The Impact of Data Challenges on Intent Detection and Slot Filling for the Home Assistant Scenario, IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2019.
 • Keyword Spotting using Dynamic Time Warping and Convolutional Recurrent Networks, IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2019.
 • Intelligent Control of an Aerodynamical System, IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2019.
 • Adaptive Fractional Order Control Applied to a Multi-Rotor System, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Making Pepper Understand and Respond in Romanian, The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), 2019.
 • Evaluating the Wordnet and CoRoLa-based Word Embedding Vectors for Romanian as Resources in the Task of Microworlds Lexicon Expansion, The 10th Global WordNet Conference, 2019.
 • MoNERo: a Biomedical Gold Standard Corpus for the Romanian Language, The 18th BioNLP Workshop and Shared Task, 2019.
 • Learning Navigation by Visual Localization and Trajectory Prediction, International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020.
 • Towards Automatic Annotation for Semantic Segmentation in Drone Videos, International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020.
 • The Relational Parts of Speech in Text Analysis for Definition Detection, for Romanian Language, Networking in Education and Research Conference (RoEduNet), 2019.
 • Deadline-aware Scheduling in Cloud-Fog-Edge Systems, 20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGRID), 2020.
 • A Platform to Promote a More Active Lifestyle Between Students, 16th eLearning & Software for Education Conference (eLSE), 2020.
 • An E-Learning Platform that Supports Personalized Learning and Multimodal Interactions, 14th Annual International Technology, Education and Development Conference (INTED), 2020.
 • Escape from Dungeon – Modelling User Intentions with Natural Language Processing Techniques, 5th Int. Conf. on Smart Learning Ecosystems and Regional Development (SLERD), 2020.
 • Autoscaled RabbitMQ Kubernetes Cluster on single-board computers, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), 2020.
 • The Impact of Romanian Diacritics on Intent Detection and Slot Filling, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), 2020.
 • Using Cognitive Services within CPS/SCADA Systems Federations – Concepts, Research Areas and Challenges, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), 2020.
 • Near real-time scheduling in cloud-edge platforms, 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 2020.
 • Shift R-CNN: Deep Monocular 3D Object Detection with Closed-Form Geometric Constraints, International Conference on Image Processing (ICPR), 2020.
 • Semantics through Time: Semi-supervised Segmentation of Aerial Videos with Iterative Label Propagation, Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2020.
 • A 3D Convolutional Approach to Spectral Object Segmentation in Space and Time, International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020.
 • A Processing Platform Relating Data and Tools for Romanian Language, 1st International Workshop on Language Technology Platforms (IWLTP), 2020.
 • TermEval 2020: RACAI’s automatic term extraction system, 6th International Workshop on Computational Terminology, 2020.
 • The European Language Technology Landscape in 2020: Language-Centric and Human-Centric AI for Cross-Cultural Communication in Multilingual Europe, 12th Language Resources and Evaluation Conference, 2020.
 • RASA Conversational Agent in Romanian for Predefined Microworlds, International Conference on Human-Computer Interaction (RoCHI), 2020.
 • Conversational Agent in Romanian for Storing User Information in a Knowledge Graph, International Conference on Human-Computer Interaction (RoCHI), 2020.
 • Comparing the Performance of Message Delivery Methods for Mobile Agents, 18th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems, 2020.
 • Analyzing the RFID Failure Impact on Availability of IoT Services, 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 2020.
 • Semi-Supervised Learning for Multi-Task Scene Understanding by Neural Graph, AAAI Conference on Artificial Intelligence {Rank A+}, 2021.
 • Blockchain privacy-preservation in intelligent transportation systems, International Conference on Computational Science and Engineering (CSE), 2018.
 • Blockchain privacy-preserving in healthcare, International Conference on Big Data Analytics (BDA), 2018.
 • Blockchain-based approach for e-health data access management with privacy protection, International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD),2019.
 • Semantically Enriching Embeddings of Highly Inflectable Verbs for Improving Intent Detection in a Romanian Home Assistant Scenario, International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA), 2021.
 • A Modular Approach for Romanian-English Speech Translation, International Conference on Natural Language & Information Systems, 2021.

Cărți și Capitol de Cărți

 • Imad Alex Awada et al., An Integrated System for Improved Assisted Living of Elderly People, H. Costin, B. Schuller, A.M. Florea (eds) Recent Advances in Intelligent Assistive Technologies: Paradigms and Applications, Intelligent Systems Reference Library Vol. 170, Springer, 2019.
 • Marius Leordeanu, Unsupervised Learning in Space and Time: A Modern Approach for Computer Vision using Graph-based Techniques and Deep Neural Networks, Springer, 2020.

PREZENȚĂ ÎN MEDIA

În Premieră: Vin roboţii – Antena 3

Jurnalul de Științe – DIGI24

Reportajele Realității – Realitatea TV

DEMO-URI

Doresc Apă

Nu Doresc Apă

MATERIALE

Prezentare Video

CONTACT  FINANȚARE

  Acest proiect este finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării, CCCDI - UEFISCDI, proiectul numărul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0734.