United-Kingdom-Flag

CORSAR

Proiect subsidiar: 1226/22.01.2018

Perioada de desfășurare: 22.01.2018 – 31.12.2020

Scopul Proiectului

Scopul poiectului este realizarea unei soluții integrate și ușor configurabile pentru personalizarea roboților asistivi și sociali, bazată pe tehnici avansate de inteligență artificială care pot oferi roboților un caracter cognitiv și autonom.

Obiectivele Proiectului

 • Realizarea unei platforme de dezvoltare a aplicațiilor robotice pentru diferite modele de roboți umanoizi (Pepper și TIAGo).
 • Dezvoltarea unor algoritmi performanți de SLAM, manipulare care să permită autonomie și orientare pe termen lung într-un mediu dinamic.
 • Utilizarea și îmbunătățirea unor algoritmi de vedere computațională pentru detecția persoanelor.

Rezultate

 • Interacțiune vocală om – robot în limba engleză (91.20%) și română (91.80%).
 • Interacțiune om – robot: recunoașterea activităților realizate de o persoană.
 • Detecția și urmărirea persoanelor.
 • Algoritmi de manipulare pentru robotul TIAGo.
 • Evaluarea interacțiunii om-robot folosind sondaje de opinie și discuții în grup: 58% dintre respondenții consideră că o platformă robotică ar putea să îi ajute.
Publicaţii Ştiinţifice
 • I. Mocanu, I.A. Awada, A. Sandu, L. Popa – An Intelligent System for Assisting Elderly People. In: Buletinul Stiintific al UPB, Seria C, (ISI Journal, în evaluare).
 • N. Samar Brencic, M. Dragoi, I. Mocanu, T. Winiarski – Intuitive and Intelligent Solutions for Elderly Care. In: International Conference on Digital Health Technologies (ICDTH), Hammamet, Tunisia, 9-11 Decembrie 2019, (Springer Proceedings).
 • D. I. Nastac, O. Arsene, M. Dragoi, I. D. Stanciu, I. Mocanu, An AAL scenario involving automatic data collection and robotic manipulation. In: Proceedings of the 3rd IET International Conference on Technologies for Active and Assisted Living (TechAAL), UK, 2019, (BDI Proceedings).
 • M. Dragoi, I. Mocanu, B. Cramariuc, O. Cramariuc, Towards facilitating learning and improving education with TIAGO robot. In: Proceedings of the 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED),Valencia, Spania, 11-13 Martie 2019, (ISI Proceedings).
 • A.S. Ghita, A. Gavril, M. Trascau, A. Sorici, B. Cramariuc, A.M. Florea, M. Nan, Human Action Recognition for Social Robots. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS), București, România, 2019, (ISI Proceedings).

Activități

Nr. crt. Activități Rezultat(e) Interval desfășurare activitate
Activități de cercetare industrială
1 Activitatea 1.1 Definirea specificațiilor funcționale și arhitecturale ale platformei robotice si ale mediului de testare. Raport  specificații  funcționale  și arhitecturale feb 2018-iun2018
2 Activitatea 1.2 Proiectarea algoritmilor SLAM, 3D-mapping, manipulare și algoritmilor de planificare a mișcărilor robotului, și implementare. Algoritmi implementați funcționali Raport de proiectare  și implementare feb 2018-iunie 2019
3 Activitatea  1.3  Proiectarea  algoritmilor  pentru  detecția  persoanelor  și  a  obiectelor,  și implementare. Studii privind interactiunea om-robot. Diseminarea rezultatelor. Algoritmi implementați funcționali. Raport de proiectare și implementare. Raport privind studiul interactiunii om-robot.  1 lucrare  științifică feb 2018- iunie 2019
Nr. crt. Activități Rezultat(e) Interval desfășurare activitate

Activități de cercetare industrială

1 Activitatea 2.1 Implementarea platformei robotice si a mediului de testare. Platforma       robotică        versiune inițială. Raport de proiectare și implementare ian 2019-dec 2019– UPB

ian 2019-dec 2020 – CITST

2 Activitatea 2.2 Integrarea algoritmilor de detecție a persoanelor si obiectelor, manipulare, algoritmi de SLAM, cu datele provenite de la senzori. Testari in laborator. Diseminarea rezultatelor. Demonstrator algoritmi funcționali cu performanțe crescute. 2 lucrări științifice ian 2019-dec 2019
Nr. crt. Activități Rezultat(e) Interval desfășurare activitate

Activități de dezvoltare experimentală

1 Activitatea 3.1 Implementarea soluției de robot social (interacțiune socială) folosind un hardware comercial Soluție robot pentru interacțiune socială ian 2020-dec 2020
2 Activitatea 3.2 – Validarea cu teste reale a acceptanței soluțiilor propuse. Diseminarea rezultatelor si exploatarea rezultatelor Raport de experimentare și validare. 2 lucrări științifice.

1 Cerere de brevet

ian 2020-dec 2020

Echipa de Implementare

Universitatea Politehnica București:

 • Irina Mocanu – responsabil contract (irina.mocanu@upb.ro),
 • Dan Novischi,
 • Șerban Radu,
 • Mihai Nan,
 • Alexandru Gavril.

Centrul IT pentru Știință și Tehnologie:

 • Bogdan Cramariuc – responsabil proiect (bogdan.cramariuc@citst.ro),
 • Oana Cramariuc,
 • Dorin Hleuca,
 • Corina Postelnicu,
 • Liviu Popa,
 • Dorin Stanciu,
 • Cătălina Elena Popa (Neamțu),
 • Marius-Ninel Cătălin Drăgoi,
 • Ana-Cosmina Popescu.
CORSAR (1226/22.01.2018) | Toate drepturile sunt rezervate, 2018-2021.