Consorțiu

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (UPB)

Coordonator Proiect

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENTA ARTIFICIALA ''MIHAI DRAGANESCU'' (ICIA)
INSTITUTUL DE MATEMATICA ''SIMION STOILOW'' AL ACADEMIEI ROMANE (IMAR)
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA (UTCN)
UNIVERSITATEA ''DUNAREA DE JOS'' DIN GALAȚI (UGAL)