În ultimii ani roboții autonomi au început să devină o prezență activă în viața de zi cu zi, în forme diverse. Roboții asistivi care oferă ajutor și suport persoanelor cu nevoi speciale, răspund la o necesitate din ce în ce mai crescută în contextul unei societăți care dorește și promovează o viață mai. Roboții sociali, capabili să interacționeze cu clienții în magazine sunt din ce în ce mai apreciați de companii, oferind clienților o experiență interesantă și personalizată. Provocările de bază care stau în fața realizării unor astfel de roboți din punct de vedere al software existent sunt legate de: capacitatea de orientare și navigare în medii necunoscute, dinamice și/sau populate intens, capacitatea de identificare a persoanei cu care interacționează (vedere artificială, identificarea vorbitorului, etc.)  în condițiile existenței unui grup de persoane și a zgomotului ambiental, interacțiunea în limbaj natural cu utilizatorii și persoanele cu nevoi speciale.

OBIECTIVELE

Scopul proiectului ROBIN-Social este realizarea unei soluții integrate și ușor configurabile pentru personalizarea roboților asistivi (pt. persoane cu nevoi speciale) și sociali (pt. clienți), soluție bazată pe tehnici avansate de inteligență artificială care pot oferi roboților un caracter cognitiv și autonom. Prin utilizarea unor algoritmi robuști de învățare automată, vedere computerizată și prelucrare a limbajului natural, inclusiv cel vorbit, cât și prin combinarea algoritmilor de pe robot (de ex. SLAM, recunoaștere persoană) cu date provenite de la dispozitive IoT, dar și prin utilizarea unor soluții de tip Cloud-Robotics, proiectul are ca obiectiv depășirea limitărilor existente în roboții comerciali (umanoizi sau semi-umanoizi) și personalizarea acestora pentru aplicații specifice. Proiectul include și soluții bazate pe roboți mobili de teleprezență (semnificativ mai ieftini decât roboții cu caracteristici umanoide) dar care la ora actuală nu au un caracter autonom.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Realizarea unei platforme de dezvoltare a aplicațiilor robotice pentru diferite modele de roboți umanoizi sau de tip teleprezență, de ex. asistarea persoanelor în vârstă sau cu afecțiuni la domiciliu, asistența clienților, și care să permită integrarea dispozitivelor IoT pentru creșterea acurateței de operare și utilizarea resurselor din Cloud pentru calcule intensive.
  • Dezvoltarea unor algoritmi performanți de SLAM, 3D-mapping și data fusion cu datele de la senzori care să permită autonomie pe termen lung într-un mediu dinamic (oameni și obiecte în mișcare).
  • Dezvoltarea unor algoritmi de planificare a mișcărilor robotului, inclusiv capacitatea de a apuca obiecte.
  • Utilizarea și adaptarea algoritmilor de vedere computațională dezvoltați în proiectul ROBIN-Car pentru detecția și recunoașterea persoanelor.
  • Utilizarea și adaptarea sistemului de dialog în limba română din ROBIN-Dialog pentru interacțiunea cu roboții în limbaj natural.
  • Realizarea unui produs de tip teleprezență asistivă autonomă, cu un hardware comercial.
  • Realizarea unui produs de tip robot asistiv pentru persoane cu nevoi speciale, cu un robot comercial.
  • Realizarea unui produs de tip robot social de interacțiune cu clienții într-un supermarket, cu un robot comercial.

Originalitate și inovare:

Realizarea capacităților de navigare în medii dinamice, interacțiune în limbaj natural vorbit (dialog) cu roboții, detectarea utilizatorilor, și a activităților, adaptarea soluțiilor de NLP și vedere artificială din P2 și P3 la roboți (sarcină departe de a fi trivială), și integrarea serviciilor robotice cu senzori ambientali (IoT). Obținem astfel o soluție inovativă și robustă care are șanse reale să depășească limitările existente în prezent. Alt aspect original al cercetării propuse este utilizarea modelului Cloud-Robotics pentru a permite roboților să acceseze comportamente și abilități în Cloud.