ROBIN este un proiect centrat pe utilizator care proiectează sisteme și servicii pentru utilizarea roboților într-o societate digitală interconectată și permite companiilor realizarea de produse și servicii complexe, inteligente și performante destinate utilizatorilor și societății în ansamblu. Proiectul se referă la o gamă diversă de roboți: roboţi asistivi pentru sprijinul persoanelor cu nevoi speciale, roboţi de interacţiune cu clienţii şi roboţi software care pot fi instalaţi pe vehicule în scopul realizării unei conduceri autonome sau semi-autonome. Proiectul combină tehnici și tehnologii avansate de inteligență artificială, interacțiune om-robot, interacțiune cu un mediu pervasiv și prelucrări în Cloud.

Proiectul ROBIN este alcătuit din cinci proiecte componente:

Prin structura consorțiului, se dorește crearea unui nucleu de excelență la nivelul României, cu expertiză orientată pe sisteme de roboți și mașini autonome care folosesc sistemele Cloud-Edge, instrument de cercetare inovativ, unic în România, care întărește capacitatea instituțională pentru părți (inclusiv relansarea unui partener) și pentru unitățile de cercetare care vor utiliza rezultatele proiectului (instituții de învățământ și cercetare, companii, etc.).

Durata Proiectului

1.03.2018-30.04.2021

Proiectul ROBIN este un proiect în cadrul programului național P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD, SUBPROGRAMUL 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI) și este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin intermediul UEFISCDI.

Acest proiect este finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării, CCCDI - UEFISCDI,
proiectul numărul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0734

CONTACTAȚI-NEAdresă

Centrul de cercetare PRECIS,
Splaiul Independenței nr. 313,
Sector 6, București, România