Ing. Adina Magda Florea
adina-magda

Adina Magda Florea este Profesor ȋn cadrul Departamentului de Calculatoare din Universitatea “Politehnica” din Bucuresti (UPB), decan al Facultății de Automatică și Calculatoare și director al laboratorului AI-MAS. Domeniile sale curente de interes se incadrează în aria Inteligenței Artificiale: agenţi inteligenţi și sisteme multiagent, învăţare automată, inteligență ambientală, sisteme bazate pe semantica, e-learning.

A publicat peste 200 de articole științifice în reviste și conferințe internaționale și naționale și a fost membru în peste 100 de comitete științifice de program ale unor conferințe internaționale, între anii 2000-2015. De asemenea, ea a fost profesor invitat în 12 universități din țări precum Franța, Marea Britanie și SUA, și a fost coordonator de teze în co-tutelă cu Université Paris VI și Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne, Franța și Utrecht University, Olanda (6 teze). Este Senior Member a IEEE, Senior member a ACM, membru fondator și Președinte al Asociației Române de Inteligență Artificială.

Adina Magda Florea a fost directorul a 12 proiecte internaționale și 18 naționale din acțiuni precum:  FP6, FP7, COST, Banca Mondiala, Minerva, Erasmus Mundus, Fonduri Structurale. A fost coordonatorul proiectului pe Fonduri Structurale PRECIS: INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE PENTRU DEZVOLTAREA PRODUSELOR, PROCESELOR ȘI SERVICIILOR INOVATIVE INTELIGENTE, ID 1858/cod SMIS – CSNR 48590. În prezent este coordonatorul proiectului european CAMI: Artificially intelligent ecosystem for self-management and sustainable quality of life în AAL proiect câștigat în cadrul programului Ambient Assisted Living, cu un consortiu format din 8 universități și companii din 5 țări europene.

Selecție publicații
  • A. Sorici, G. Picard, O. Boissier, A. Zimmermann, A. M. Florea. CONSERT: Applying Semantic Web Technologies to Context Modeling în Ambient Intelligence. Computers and Electrical Engineering, Vol. 44, pp 280 – 306, 2015 (ISI Journal, IF: 0.817).
  • D. M. Novischi, A. M. Florea. Toward a Real-Time Heterogeneous Mobile Robotic Swarm: Robot Platform and Agent Architecture. 3rd International Workshop on Applications of Software Agents, în conjunction with 17th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC-2013) and Computing ICSTCC-2013, pp. 772-776, 2013.
  • A. Ismail, C. Marian, A. M. Florea. A Framework for Consistent Experimentation în AmI. IEEE Proceedings of CSCS 2013, the 19th International Conference on Control Systems and Computer Science, pp. 465-470, 2013.
  • A.M. Florea, E. Kalisz. Behavior anticipation based on beliefs, desires and emotions. International Journal of Computing Anticipatory Systems, CHAOS, Liege, Vol.14, pp. 37-47, 2004.
Implicarea în proiect
  • Implicare în calitate de coordonator în toate activitățile din proiect asigurând buna desfășurare a activităților atât din punct de vedere tehnic și științific cât și din punct de vedere economic. Îndrumarea doctoranzilor, convergența cu mediul academic și industrial pentru creșterea vizibilității proiectului.