Obiective Specifice

  • Înțelegerea aprofundată a necesităților și capabilităților agentului economic precum și a cerințelor software și hardware pentru serviciul (robot personalizat pentru nevoile unei companii) pe care acesta dorește să îl dezvolte.
  • Transferul de cunoaștere către agentul economic în vederea creșterii impactului acestuia pe piață.
  • Dezvoltarea abilităților de inovare și antreprenoriale ale cercetătorilor prin contactul direct cu mediul de afaceri cu scopul de a crește numărul de brevete și inovații din mediul academic, cu vedere de perspectivă către posibile spinoff-uri din mediul academic.
  • Pregătirea masteranzilor și doctoranzilor în vederea integrării pe piața muncii prin stagii de practică efectuate la agentul economic.

Obiective Tehnice Asociate

  • Dezvoltarea unei baze de date de comportamente simple/primitive (primitive behavior), de exemplu salută client, punctează cu brațul către o anumită zonă, apucă și prezintă produs etc.
  • Dezvoltarea unui planificator care primește scopuri și care descompune comportamente și sarcini complexe în comportamentele simple, primitive din baza de date;
  • Realizarea managerului de scenariu de lucru al robotului, împreună cu o interfață grafică intuitivă, care permite definirea a unu sau mai multe scenarii care vor permite robotului să asiste clientul sau să promoveze produsul.
  • Adaptarea componentelor de text-to-speech și speech recognition ale robotului Tiago la limba română.