Ing. Alexandru Sorici
alexs

Alexandru Sorici activează actualmente ca cercetător științific în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica București (UPB) și este un membru activ al Asociației Române pentru Inteligență Artificială (ARIA). El deține diplome de B. Sc., M. Sc. și PhD în Calculatoare și Tehnlogia Informației din partea UPB, precum și o diplomă de PhD în Informatică din partea  École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, ca urmare a tezei în co-tutela, susținută în septembrie 2015. Activitatea și interesele de cercetare ale lui Alexandru acoperă domeniile Inteligenței Ambientale (AmI) și ale Sistemelor Multi-Agent (SMA). În cadrul celui dintâi, Alexandru a lucrat la construirea unui Sistem de Gestiune a Contextului bazat pe Sisteme Multi-Agent în Folosul Aplicațiilor de Inteligență Ambientală (subiectul tezei de doctorat, rezultând în 7 publicații), cu accent pe dezvoltarea unor mijloace flexibile de a defini și gestiona fluxul de informații în aplicațiile tipice de AmI. În domeniul SMA, Alexandru a fost foarte activ în cadrul cercetării de masterat (rezultând în  2 publicații) dezvoltând mecanisme de reorganizare multi-agent în cadrul platformei de programare JaCaMo.

Pe durata studiilor de masterat și doctorat Alexandru a dobândit expertiză bogată de lucru în raționament pe bază de reguli și programare orientată pe scop (goal-driven programming), ce reprezintă cunoștințe relevante în cadrul propunerii curente de proiect. Alexandru își extinde momentan interesele de cercetare către aplicații de recunoaștere a activității umane și aplicații din domeniul Ambient Assisted Living (AAL), precum și către studiul integrării sensibilității la context în cadrul platformelor de dezvoltare din Web-of-Things.

Selecție publicații
  • A. Sorici, G. Picard, O. Boissier, A. Zimmermann, A. M. Florea. CONSERT: Applying Semantic Web Technologies to Context Modeling în Ambient Intelligence. Computers & Electrical Engineering, Vol. 44, pp. 280-306, 2015 (ISI Journal, IF: 0.817).
  • A. Sorici, G. Picard, O. Boissier, A. Zimmermann, A. M. Florea. Multi-agent based flexible deployment of context management în ambient intelligence applications. În Advances în Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Sustainability: The PAAMS Collection, pp. 225239, Springer International Publishing, 2015.
  • A. Sorici, O. Boissier, G. Picard, A. Santi. Exploiting the JaCaMo framework for realising an adaptive room governance application. În Proceedings of the compilation of the co-located workshops on DSM’11, TMC’11, AGERE! 2011, AOOPES’11, NEAT’11, & VMIL’11, pp. 239242, ACM, 2011.
  • A. Sorici, G. Picard, O. Boissier, A. Santi, J.F. Hübner. Multi-Agent Oriented Reorganisation within the JaCaMo Infrastructure. În Proceedings of The Third International Workshop on Iinfraestructures and tools for multiagent systems: ITMAS, pp. 135-148, 2012.
Implicarea în proiect
  • Realizarea managementului de scenariu și a componentelor grafice, analiza hardware/software a robotului, dezvoltare și implementare de algoritmi, supraveghere studenți în practică