Ing. Irina Georgiana Mocanu
IGM

Irina Georgiana Mocanu este Conferenţiar ȋn cadrul Departamentului de Calculatoare din Universitatea “Politehnica” din Bucuresti (UPB) și membru al laboratorului AI-MAS. A terminat studiile de licenţă ȋn Calculatoare (1996), master ȋn Calculatoare (1997) și de doctorat în Ştiinţa calculatoarelor (2007 Algoritmi de optimizare a bazelor de date multimedia) la Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB. Ȋn 2013 a obţinut diploma de studii postdoctorale de la UPB, ȋn cadrul proiectului de inteligenţă ambientală: AmIHomCare: Sistem de inteligenţă ambientală pentru asistare medicală la domiciliu. Domeniile sale de interes ştiinţific sunt: procesare de imagini, baze de date multimedia, ȋnvăţare automată, şi aplicaţii de inteligenţă ambientală ȋn cadrul asistării persoanelor vârstnice la domiciliu. Ea este un membru activ al laboratorului AI-MAS, ȋndrumănd circa 40 de studenţi la licenţă şi 20 studenţi la master (din cadrul masterelor de Inteligenţă Artificială, precum şi Grafică, Multimedia şi Realitate Virtuală) ȋn cadrul activităţilor de cercetare, şi a lucrărilor de disertaţie. A publicat peste 30 de lucrări ştiinţifice în jurnale şi conferinţe internaţionale şi a făcut parte din Echipa Tehnică și Mangerială a peste 10 granturi R&D naţionale şi internaţionale. În prezent este coordonatorul proiectului Mobile@Old  – 315/2014 (PN-II-PT-PCCA-2013-4-22410) – Asistent pentru persoane vârstnice bazat pe modele de mobilitate (2014-2017), face parte din echipa proiectului AAL-2014-087, CAMI – The Artificial intelligent ecosystem for self-management and sustainable quality of life în AAL şi acţiunea COST TD1202 Mapping  and  the  citizen  sensor.

Selecție publicații
  • A. O. Schipor, I. Mocanu. Making E-mobility Suitable for elderly People, eLSE 2016, Vol. 1, pp. 283-288, 2016.
  • A. Nicolaescu, I. Mocanu. Touch-Based Gesture Recognition for Human-Based Interfaces. În Workshop on Agent Technology for Ambient Intelligence, the 20th International Conference on Control Systems and Computer Science, pp. 743 – 748, 2015.
  • A.M. Petroniu, M. Trascau, I. Mocanu. Object Recognition with Kinect Sensor. În 20th International Conference on Control Systems and Computer Science, pp. 385 – 392, 2015.
  • Chiperi, Matei, Mihai, Trascau, I. Mocanu, and Florea, A.M.Florea. Data Fusion în a Multi Agent System for Person Detection and Tracking în an Intelligent Room. În 8th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, Vol. 570, pp. 385-394,  2014.
  • I. Mocanu. From Content-Based Image Retrieval by Shape to Image Annotation, AECE (Advances în Electrical and Computer Engineering), No. 4, pp. 49-56, 2010, (ISI Journal, IF: 0.509)
Implicarea în proiect
  • Dezvoltarea unui planificator de taskuri folosind metode de tipul rețelelor ierarhice de sarcini (hierarchical task networks), contributii la baza de date de comportamente primitive (recunoaștere de obiecte, gesturi), supervizarea studenților doctoranzi și masteranzi implicați.