Ing. Mihai Trăscău
mihai_trascau

Mihai Trăscău este asistent cerecetător în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare (ACS) a Universității Politehnica București (UPB) și este membru al Asociației Române pentru Inteligență Artificială (ARIA). Și-a obținut diploma de licență în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației precum și diploma de master în Inteligență Artificială la ACS. În prezent este doctorand la ACS cu teza în domeniul Inteligență Ambientală (AmI). Activitatea și interesele acestuia se extind și în domeniile Sistemelor Multi-Agent (SMA), Învățare Automată și Robotică. Pentru SMA, Mihai a studiat emergența normelor pentru sisteme de agenți care au diverse strategii, mecanisme de propagare a normelor și topologii de rețele.

În industrie, Mihai a condus pentru un an echipa de cercetare a Teamnet Solutions într-un proiect care urmărea controlul dronelor folosind agenți software pregătiți pentru misiuni de căutare și salvare, cartografiere, zbor în formație, urmărirea țintelor statice sau mobile aflate la sol. Tot la Teamnet, Mihai a condus cu succes echipa de cercetare și dezvoltare din proiectul Megarob, care urmărea integrarea unui braț robotic cu o macara tip pod-rulant pentru prelucrarea inteligentă a pieselor de mari dimensiuni.

Selecție publicații
  • M. Chiperi, M. Trăscău, I. Mocanu, A. M. Florea. Data fusion în a multi agent system for person detection and tracking în an intelligent room. În Intelligent Distributed Computing VIII, Vol. 570 of Studies în Computational Intelligence, pp. 385–394. Springer International Publishing, 2015.
  • M. A. Petroniu, M. Trăscău, I. Mocanu. Object recognition with Kinect sensor. În Control Systems and Computer Science (CSCS), 20th International Conference on, pp. 385–392. IEEE, 2015.
  • E. Haller, G. Scarlat, I. Mocanu, M. Trăscău. Human activity recognition based on multiple kinects. În Evaluating AAL Systems Through Competitive Benchmarking, Vol. 386 of Communications în Computer and Information Science, pp. 48–59, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Implicarea în proiect
  • Studiul componentelor software ale robotolui, dezvoltare de algoritmi și implementare, testare și validare, diseminare.